Preklad škrtnúť zo zoznamu advokátov

Preklad slova škrtnúť zo zoznamu advokátov zo slovenčiny do angličtiny:


škrtnúť zo zoznamu advokátov
disbar


Používanie a aktuálnosť prekladu disbar:

slovo disbar