Preklad škrtnúť

Preklad slova škrtnúť zo slovenčiny do angličtiny:


škrtnúť
cancel
cross out
delete
discard
elide
expunge
scratch
slant
strike
strikeout

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

zrušiť
zrušenie
odvolanie
vymazanie
zrušovacie tlačítko
rušiť
zničiť
vymazať
zatieniť
vypustiť
potlačiť


cancel synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

scrub
🔄
drhnutie
🔄
vydrhnúť
🔄
zákrpok
🔄
húština
🔄
krpáň
🔄
niktoš
offset
🔄
ofset
🔄
nepomer
🔄
vyrovnať
🔄
vyrovnanie
🔄
kompenzácia
🔄
protiúčet
set off
🔄
protinárok
🔄
vyrovnať
🔄
kompenzovať
🔄
uviesť do platnosti
🔄
odpáliť
🔄
pustiť sa
strike down
🔄
ísť dole
🔄
preškrtnúť
🔄
skrútiť sa dole
🔄
vyškrtnúť
🔄
zraziť
invalidate
🔄
zrušiť
🔄
urobiť neplatným
🔄
rušiť
strike out
🔄
dať sa
🔄
pustiť sa
🔄
vydať sa
🔄
vymazať
🔄
zastaviť začaté konanie
🔄
prečiarknuť
strike off
🔄
odseknúť
🔄
utnúť
🔄
vydať sa na cestu
🔄
vylúčiť
🔄
zraziť
🔄
vyškrtnúť zo zoznamu
mark
🔄
značiť
🔄
značka
🔄
známka
🔄
znamienko
🔄
škvrna
🔄
označiť
cross off
🔄
odškrtnúť
🔄
vyškrtnúť

Preklad slova škrtnúť použitý vo vetách:

“cancel cheques or tickets”
“cancel a credit card”
“cancel a picnic”
“cancel the dinner party”
“only cancel or supersede”


Používanie a aktuálnosť prekladu cancel:

slovo cancel


Používanie a aktuálnosť prekladu cross out:

slovo cross out