Preklad slews

Preklad slova slews z angličtiny do slovenčiny:


slews
množstvo


slews synonymá:

slews
🔄
tons
🔄
piles
🔄
heaps
🔄
wads
🔄
rafts
🔄
loads
🔄
lots
🔄
oodles
🔄
scores
🔄
lashings
🔄
scads

História a aktuálnosť slova slews:

slovo slews