Preklad slučka

Preklad slova slučka zo slovenčiny do angličtiny:


slučka
bight
circuit
cycle
kink
knot
link
loop
loop-line
mesh
noose
quirk
rope
sling
slipknot
snarl
tag
terry
twine

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

zátoka
záliv


bight synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

electric circuit
🔄
elektrický okruh
🔄
elektrický obvod
tour
🔄
túra
🔄
precestovať
🔄
cesta
🔄
cestovať
🔄
zájazd
🔄
turné
racing circuit
🔄
dostihová dráha
lap
🔄
lono
🔄
zabaliť
🔄
lapovať
🔄
sŕkať
🔄
presahovať
🔄
prekrývať
circle
🔄
kotúč
🔄
krúžok
🔄
kružnica
🔄
kruh
🔄
balkón
🔄
cyklus
electrical circuit
🔄
elektrický obvod
circumference
🔄
obvod kruhu
🔄
periféria
🔄
obvod
🔄
obeh

Preklad slova slučka použitý vo vetách:

“a salesperson on the Detroit-Minneapolis-Chicago circuit”
“a popular speaker on the lecture circuit”
“a ten-day coach circuit of the island”
“she's a familiar name on the club circuit”
“the judge makes a circuit of the courts in his district”


Používanie a aktuálnosť prekladu bight:

slovo bight


Používanie a aktuálnosť prekladu circuit:

slovo circuit