Preklad smoked eel

Preklad slova smoked eel z angličtiny do slovenčiny:


smoked eel
údený úhor


História a aktuálnosť slova smoked eel:

slovo smoked eel