Preklad soft spot

Preklad slova soft spot z angličtiny do slovenčiny:


soft spot
pokles cenných papierov, náhly

Ako použiť slovo soft spot vo vetách:

“a soft spot in the nation's defense strategy”
“has a soft spot for stray animals”
“she had a soft spot for her youngest son”


soft spot synonymá:

soft spot
🔄
fontanel
🔄
fontanelle
🔄
weak part
🔄
weak spot

História a aktuálnosť slova soft spot:

slovo soft spot


Asociatívne výrazy:

soft spot
🔄
achilles' heel
🔄
jugular
🔄
underbelly
🔄
anterior fontanelle
🔄
sphenoid fontanel
🔄
sphenoid fontanelle
🔄
sphenoidal fontanel
🔄
sphenoidal fontanelle