Preklad solution

Preklad slova solution z angličtiny do slovenčiny:


solution
riešenie
roztok
rozpúšťanie
rozpustenie
solúcia
rozpúšťací
uvoľnenie

Ako použiť slovo solution vo vetách:

“the solution took three hours”
“they were trying to find a peaceful solution
“or in solution or”
“nitrogen that is in solution in the ocean”
“the easy solution is to look it up in the handbook”


solution synonymá:

solution
🔄
solvent
🔄
result
🔄
root
🔄
answer
🔄
resolution

História a aktuálnosť slova solution:

slovo solution


Asociatívne výrazy:

solution
🔄
silver bullet
🔄
denouement
🔄
brine
🔄
aqueous solution
🔄
bleach liquor
🔄
buffer solution
🔄
collodion
🔄
chlorine water
🔄
conjugate
🔄
conjugate solution
🔄
dilution