Preklad spánok bez rýchlych očných pohybov

Preklad slova spánok bez rýchlych očných pohybov zo slovenčiny do angličtiny:


spánok bez rýchlych očných pohybov
nonrapid eye movement sleep


Používanie a aktuálnosť prekladu nonrapid eye movement sleep:

slovo nonrapid eye movement sleep