Preklad speckled

Preklad slova speckled z angličtiny do slovenčiny:


speckled
jarabý
strakatý
bodkovaný
bodkovaná
bodkované

Ako použiť slovo speckled vo vetách:

“put her speckled hand”
“wild flowers which speckled


speckled synonymá:

speckled
🔄
specked
🔄
dotted
🔄
flecked
🔄
stippled

História a aktuálnosť slova speckled:

slovo speckled