Preklad spodnička

Preklad slova spodnička zo slovenčiny do angličtiny:


spodnička
farthingale
petticoat
petty
shift
slip
smock
underdress
underskirt

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

krinolína
vystužená spodnička


Preklad slova spodnička použitý vo vete:

“petticoat politics”


Používanie a aktuálnosť prekladu farthingale:

slovo farthingale


Používanie a aktuálnosť prekladu petticoat:

slovo petticoat