Preklad sporadic

Preklad slova sporadic z angličtiny do slovenčiny:


sporadic
ojedinelý
jednotlivý
občasný
riedky
sporadický

Ako použiť slovo sporadic vo vetách:

“a city subjected to sporadic bombing raids”
“house until the sporadic
“rebels who put up sporadic resistance”
“most cancers are sporadic, caused by genetic mutations that are not heritable”
“his sporadic attendance in class”


História a aktuálnosť slova sporadic:

slovo sporadic