Preklad sporadically

Preklad slova sporadically z angličtiny do slovenčiny:


sporadically
sporadicky
nepravidelne
miestami
rôzne

Ako použiť slovo sporadically vo vete:

“he only works sporadically


sporadically synonymum:

sporadically
🔄
periodically

História a aktuálnosť slova sporadically:

slovo sporadically