Preklad sporangium

Preklad slova sporangium z angličtiny do slovenčiny:


sporangium
obal okolo spóry


sporangium synonymá:

sporangium
🔄
spore sac
🔄
spore case

História a aktuálnosť slova sporangium:

slovo sporangium


Asociatívne výrazy:

sporangium
🔄
macrosporangium
🔄
megasporangium
🔄
microsporangium
🔄
eusporangium
🔄
leptosporangium
🔄
tetrasporangium