Preklad správca web stránok

Preklad slova správca web stránok zo slovenčiny do angličtiny:


správca web stránok
webmaster


Používanie a aktuálnosť prekladu webmaster:

slovo webmaster