Preklad správca zbierok

Preklad slova správca zbierok zo slovenčiny do angličtiny:


správca zbierok
custodian

Anglický preklad custodian sa používa aj vo význame:

dozorca zbierok
správca galérie
kustód
správca
opatrovník


custodian synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

steward
🔄
usporiadateľ
🔄
správca
🔄
sluha
🔄
inšpektor
🔄
dozorca
🔄
majster
keeper
🔄
opatrovník
🔄
dozorca
🔄
majiteľ
🔄
vlastník
🔄
obruč
🔄
archivár

Preklad slova správca zbierok použitý vo vetách:

“the custodian of a minor child's estate”
“the custodian of an absentee landlord's property”
“worked nights as custodian of a high school”


Používanie a aktuálnosť prekladu custodian:

slovo custodian