Preklad SRN

Preklad slova SRN zo slovenčiny do angličtiny:


SRN
Federal Republic of Germany


Používanie a aktuálnosť prekladu Federal Republic of Germany:

slovo Federal Republic of Germany