Preklad standard

Preklad slova standard z angličtiny do slovenčiny:


standard
štandarda
vojnová zástava jazdcov
štandard
štandardný
normál
etalón
normalizovaný
normovaný
normálny
zástava
stojan
mena
vlajka
prezidentská vlajka
technická norma
miera
model
smernica
bežná veľkosť
hit
evergreen
podstavec
stožiar
stĺp
svietnik
trieda
stromček
obvyklý
bežný
typický
priemerný
predpísaný
uznávaný
autoritatívny
klasický
voľne rastúci
zachovávajúci abecedu
bežná
štandardná
štandardné
úroveň
norma
meradlo
požiadavky
vzor
typ
pravidlo
kritérium
typový
smerodajný
štandardizovaný
spisovný

Ako použiť slovo standard vo vetách:

“the standard fixtures”
“windows of standard width”
“a standard grade of beef”
standard procedure”
“the standard excuse”


standard synonymá:

standard
🔄
banner
🔄
stock
🔄
criterion
🔄
measure
🔄
received
🔄
touchstone
🔄
monetary standard

História a aktuálnosť slova standard:

slovo standard


Asociatívne výrazy:

standard
🔄
oriflamme
🔄
control
🔄
control condition
🔄
design criteria
🔄
benchmark
🔄
earned run average
🔄
era
🔄
gpa
🔄
grade point average
🔄
procrustean bed
🔄
procrustean rule