Preklad stooge

Preklad slova stooge z angličtiny do slovenčiny:


stooge
nastrčená figúrka
nastrčený človek
slepý nástroj
nastražená osoba
herec
nastrčená osoba
nástroj
pätolízač
príživník

Ako použiť slovo stooge vo vete:

“His role was to stooge for the popular comedian”


stooge synonymá:

stooge
🔄
flunkey
🔄
laughingstock
🔄
flunky
🔄
goat
🔄
butt
🔄
yes-man

História a aktuálnosť slova stooge:

slovo stooge


Asociatívne výrazy:

stooge
🔄
april fool
🔄
pushover