Preklad stool

Preklad slova stool z angličtiny do slovenčiny:


stool
stolička
stolica
vnadidlo
výkaly
stolček
podnožka
nástraha
lákadlo
sedadlo
sedačka
taburetka
stolec
biskupský stolec
náčelníctvo
podklad
dosadacia plocha
podstavec
výhonok
záchod
záchodová stolica
tvoriť stoličku
špicľovať
návnada

Ako použiť slovo stool vo vetách:

stool and stared into”
“sits on the stool


stool synonymá:

stool
🔄
take a shit
🔄
fecal matter
🔄
can
🔄
shit
🔄
throne
🔄
tiller
🔄
bm
🔄
ordure
🔄
take a crap
🔄
toilet
🔄
commode

História a aktuálnosť slova stool:

slovo stool


Asociatívne výrazy:

stool
🔄
campstool
🔄
cutty stool
🔄
footrest
🔄
footstool
🔄
ottoman
🔄
tuffet
🔄
milking stool
🔄
music stool
🔄
piano stool
🔄
step stool
🔄
taboret