Preklad stoop to

Preklad slova stoop to z angličtiny do slovenčiny:


stoop to
nakloniť sa
ohnúť sa
prepožičiavať sa


História a aktuálnosť slova stoop to:

slovo stoop to