Preklad stork

Preklad slova stork z angličtiny do slovenčiny:


stork
bocian


História a aktuálnosť slova stork:

slovo stork


Asociatívne výrazy:

stork
🔄
ciconia ciconia
🔄
white stork
🔄
black stork
🔄
ciconia nigra
🔄
adjutant
🔄
adjutant bird
🔄
adjutant stork
🔄
leptoptilus dubius
🔄
leptoptilus crumeniferus
🔄
marabou
🔄
marabou stork