Preklad storm cellar

Preklad slova storm cellar z angličtiny do slovenčiny:


storm cellar
pivničný kryt


storm cellar synonymá:

storm cellar
🔄
tornado cellar
🔄
cyclone cellar

História a aktuálnosť slova storm cellar:

slovo storm cellar