Preklad storm centre

Preklad slova storm centre z angličtiny do slovenčiny:


storm centre
stred búrky
ohnisko nepokoja


storm centre synonymum:

storm centre
🔄
storm center

História a aktuálnosť slova storm centre:

slovo storm centre