Preklad stormier

Preklad slova stormier z angličtiny do slovenčiny:


stormier
búrlivejší


stormier synonymá:

stormier
🔄
stormy
🔄
tempestuous

História a aktuálnosť slova stormier:

slovo stormier