Preklad strážna služba

Preklad slova strážna služba zo slovenčiny do angličtiny:


strážna služba
guard duty


Používanie a aktuálnosť prekladu guard duty:

slovo guard duty