Preklad strike dumb

Preklad slova strike dumb z angličtiny do slovenčiny:


strike dumb
ohromiť


História a aktuálnosť slova strike dumb:

slovo strike dumb