Preklad strike off

Preklad slova strike off z angličtiny do slovenčiny:


strike off
odseknúť
utnúť
vydať sa na cestu
vylúčiť
zraziť
vyškrtnúť zo zoznamu
vymazať
uťať
odraziť
odrážať
vyčiarknuť


strike off synonymá:

strike off
🔄
strike out
🔄
cross off
🔄
cross out
🔄
mark

História a aktuálnosť slova strike off:

slovo strike off