Preklad stručný náčrt

Preklad slova stručný náčrt zo slovenčiny do angličtiny:


stručný náčrt
brief





Anglický preklad brief sa používa aj vo význame:

súhrn
výťah
stručný
krátky
informovať
stručne zoznámiť
list
konspekt
krátky náčrt
krátky výpis
výpis krátky


brief synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

abbreviated
🔄
skrátil
🔄
skrátený
🔄
skrátená
🔄
skrátené
legal brief
🔄
stručné vyhlásenie o faktoch prípadu

Preklad slova stručný náčrt použitý vo vetách:

“a brief stay in the country”
“a brief account of the incident”
“we were upset because he was so brief with us”
“moment, brief, and then”
“and is relatively brief”


Používanie a aktuálnosť prekladu brief:

slovo brief