Preklad súčinový obvod

Preklad slova súčinový obvod zo slovenčiny do angličtiny:


súčinový obvod
AND circuit
and circuit


Používanie a aktuálnosť prekladu AND circuit:

slovo AND circuit


Používanie a aktuálnosť prekladu and circuit:

slovo and circuit