Preklad suety

Preklad slova suety z angličtiny do slovenčiny:


suety
lojovitý
tučný
lojový

Ako použiť slovo suety vo vete:

suety lamb chops”


História a aktuálnosť slova suety:

slovo suety