Preklad súhlas

Preklad slova súhlas zo slovenčiny do angličtiny:


súhlas
acceptance
acclaim
accord
accordance
acquiescence
agreement
approbation
approval
assent
assenting
asset
cachet
compliance
concession
concurrence
conformance
conformation
conformity
congruity
consensus
consent
consistency
correspondence
countenance
endorsement
lief
permission
reception
sanction
seal
sufferance
suffrage
support
sympathy

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

prevziatie
preberanie
prijatie
príjem
licencia
akceptácia
prevzatie
schválenie
prebierka
priaznivé prijatie
prijatá zmenka


acceptance synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

adoption
🔄
prijatie
🔄
adoptovanie
🔄
adopcia, adoptácia
🔄
prevzatie
🔄
osvojenie
🔄
adopcia
acceptation
🔄
prijatý význam
🔄
bežný význam
🔄
výklad
espousal
🔄
zasnúbenie
🔄
zastávanie sa
🔄
boj za
banker's acceptance
🔄
bankový akcept
🔄
platobný príkaz
🔄
akcept, bankový
🔄
príkaz, platobný
toleration
🔄
tolerancia
🔄
znášanlivosť
🔄
zhovievavosť
plaudits
🔄
potlesk
plaudit
🔄
potlesk
🔄
aplauz
🔄
búrlivý súhlas
herald
🔄
hlásiť
🔄
zvestovať
🔄
hlásateľ
🔄
predzvesť
🔄
herold
🔄
posol
applaud
🔄
tlieskať
🔄
zatlieskať
🔄
schvaľovať
clap
🔄
úder
🔄
zahrmenie
🔄
rana
🔄
potlesk
🔄
aplauz
🔄
potľapkanie
spat
🔄
škriepka
🔄
ťapnutie
🔄
hašterenie
🔄
plul
🔄
plutý
acclamation
🔄
prevolávanie
🔄
ovácie
🔄
manifestačná voľba
🔄
manifestačné hlasovanie
🔄
hlasité volanie
🔄
nadšený súhlas
hail
🔄
pozdrav
🔄
ľadovec
🔄
krupobitie
🔄
prudko pršať
🔄
nech žije
🔄
krúpy

Preklad slova súhlas použitý vo vetách:

“for acceptance or refusal”
“the proposal found wide acceptance”
“acceptance of Newtonian mechanics was unquestioned for 200 years”
“he anticipated their acceptance of his offer”
“the book met with modest acclaim”


Používanie a aktuálnosť prekladu acceptance:

slovo acceptance


Používanie a aktuálnosť prekladu acclaim:

slovo acclaim