Preklad sunúť

Preklad slova sunúť zo slovenčiny do angličtiny:


sunúť
slide

Anglický preklad slide sa používa aj vo význame:

pokĺznutie
šmyknutie
skĺznuť
kĺzať sa
vykĺznuť
vyšmyknúť sa
šmýkačka
posunovať
posunovať sa
zosúvať sa
viesť


slide synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

swoop
🔄
zlietnutie
🔄
vrhnutie sa
🔄
schvatnutie
🔄
chmatnutie
🔄
zniesť sa strmhlav
🔄
vrhnúť sa
glide
🔄
kĺzať sa
🔄
plachtiť
🔄
bežať
🔄
letieť
🔄
obchádzať
🔄
plynúť
coast
🔄
pobrežie
🔄
pobrežie mora
🔄
morský breh
🔄
plávať pozdĺž pobrežia
🔄
nezaberajúci
🔄
klesajúci
lantern slide
🔄
diapozitív
chute
🔄
sklz
🔄
kĺzačka
🔄
padák
🔄
sýp
🔄
odpadová šachta
🔄
zber
slip
🔄
pošmyknutie
🔄
pokĺznutie
🔄
kĺzať sa
🔄
ústrižok
🔄
doklad
🔄
prehliadnutie
slue
🔄
točiť rumpálom
slew
🔄
otáčať
🔄
otáčať sa
🔄
otáčanie
🔄
pootočenie
🔄
otočný
🔄
pootočiť
slither
🔄
šmýkať sa
🔄
posúvať sa
🔄
skĺznuť
🔄
zvaliť
🔄
plaziť sa
🔄
pošmyknúť
skid
🔄
šmyk
🔄
kĺzať
🔄
šmýkať
🔄
dostať šmyk
🔄
sklznica
🔄
sklz

Preklad slova sunúť použitý vo vetách:

“"The semiconductor industry is heading for a cyclical slide"”
“economic conditions have begun to slide”
“a water slide”
“let the matter slide”
“his slide didn't stop until the bottom of the hill”


Používanie a aktuálnosť prekladu slide:

slovo slide