Preklad supenie

Preklad slova supenie zo slovenčiny do angličtiny:


supenie
chugging
exhalation

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


chugging synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

expiration
🔄
uplynutie
🔄
ukončenie
🔄
koniec
🔄
zánik
🔄
smrť
🔄
výdych
breathing out
🔄
výdych
halitus
🔄
dych

Preklad slova supenie použitý vo vetách:

“weary exhalation, staring at”
“exhalation that seemed to”


Používanie a aktuálnosť prekladu chugging:

slovo chugging


Používanie a aktuálnosť prekladu exhalation:

slovo exhalation