Preklad svietidlo

Preklad slova svietidlo zo slovenčiny do angličtiny:


svietidlo
fitting
lamp
lantern
light
lighting
luminary

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

vhodný
montáž
inštalácia
armatúra
prispôsobenie požiadavkám
montážny
úprava
skúška u krajčíra
príhodný
skúška
montovanie


fitting synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

accommodation
🔄
prispôsobenie
🔄
dohoda
🔄
akomodácia
🔄
uspokojenie
🔄
pohodlie
🔄
komfort
appointment
🔄
vybavenie
🔄
nariadenie
🔄
predpis
🔄
zamestnanie
🔄
stretnutie
🔄
dohoda
try-on
🔄
pokus o podvod

Preklad slova svietidlo použitý vo vetách:

“we have come to dedicate a portion of that field...It is altogether fitting and proper that we should do this”
“a narrow fitting”
“an electrical fitting”
“a spotlight fitted with a metal-halide lamp”


Používanie a aktuálnosť prekladu fitting:

slovo fitting


Používanie a aktuálnosť prekladu lamp:

slovo lamp