Preklad svišťať

Preklad slova svišťať zo slovenčiny do angličtiny:


svišťať
hurtle
slash
swish
whirr
whistle
whizz

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

hnať sa
trieliť
fičať
hodiť
trepnúť
rinčať
zmrštiť
rútiť sa


hurtle synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

hurl
🔄
vrhať
🔄
chrliť
thrust
🔄
bodanie
🔄
tlak
🔄
výpad
🔄
náraz
🔄
posotenie
🔄
sotiť
cast
🔄
vrh
🔄
hod
🔄
odliatok
🔄
tavba
🔄
liatie
🔄
jadro
gash
🔄
rezná rana
🔄
rozrezať
🔄
extra
🔄
sekať
🔄
ťať
🔄
sečná rana
slice
🔄
krajec
🔄
krájať
🔄
pokrájať
🔄
smidka
🔄
krájadlo
🔄
skyva
solidus
🔄
šikmá zlomková čiara
🔄
solid
diagonal
🔄
priečka
🔄
uhlopriečka
🔄
diagonála
🔄
sečnica
🔄
rozstup
🔄
diagonálny prechod
stroke
🔄
úder
🔄
rana
🔄
pohladkať
🔄
ťah
🔄
tempo
🔄
rozmach
separatrix
🔄
spojovník
flog
🔄
bičovať
🔄
predávať
🔄
šľahať
🔄
trepať
🔄
trestať
🔄
potrestať
welt
🔄
lem
🔄
okrajok
🔄
sinka
🔄
modrina
🔄
obrúbiť
🔄
vyšibať
whip
🔄
bič
🔄
bičovať
🔄
šľahať
🔄
korbáč
🔄
kočiš
🔄
psovod
lather
🔄
mydlová pena
🔄
peniť
🔄
mydliť
🔄
peniť sa
🔄
speniť sa
🔄
zotnúť
lash
🔄
šľahnutie
🔄
bodnutie
🔄
zľahnúť
🔄
švihnúť
🔄
vyšibať
🔄
šibnúť
strap
🔄
remeň
🔄
opasok
🔄
zviazať remeňom
🔄
zbiť remeňom
🔄
obtiahnuť
🔄
obťahovať
trounce
🔄
vyhrešiť
🔄
poraziť
🔄
zmlátiť
🔄
vybiť
convulse
🔄
kŕčovito sa zmietať
🔄
dostať kŕče
🔄
zmietať sa
thresh
🔄
mlátiť
🔄
hádzať sa
🔄
zmlátiť
thrash
🔄
biť
🔄
tĺcť
🔄
zmlátiť
🔄
natrieskať
🔄
mlátiť
🔄
ubiť
thrash about
🔄
hádzať sa
🔄
trepať sebou
🔄
hádzať sebou
🔄
lámať si hlavu
🔄
mučiť sa
toss
🔄
vrhnúť
🔄
pohodiť
🔄
hádzať
🔄
hodiť
🔄
vrhať
🔄
mrštiť
cut
🔄
rez
🔄
zárez
🔄
výrez
🔄
sek
🔄
seknutie
🔄
škrabnutie
cut down
🔄
znížiť
🔄
skrátiť
🔄
obmedziť
🔄
osekať
🔄
pokosiť
🔄
skosiť

Preklad slova svišťať použitý vo vetách:

“slash a sleeve”
“an actor-slash-director”
“a restaurant slash art gallery”
“slash prices for a clearance sale”
“emergency brake and slash”


Používanie a aktuálnosť prekladu hurtle:

slovo hurtle


Používanie a aktuálnosť prekladu slash:

slovo slash