Preklad svižký

Preklad slova svižký zo slovenčiny do angličtiny:


svižký
lithesome


lithesome synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

lissom
🔄
krehký
🔄
štíhly
🔄
svižný
🔄
graciózny
🔄
čiperný
🔄
pružný
lithe
🔄
pružný
🔄
ohybný
🔄
hybký
🔄
svižný
slender
🔄
štíhly
🔄
chudý
🔄
biedny
🔄
chatrný
🔄
útly
🔄
malý
supple
🔄
ohybný
🔄
pružný
🔄
poddajný
🔄
servilný
🔄
ovplyvniteľný
🔄
vláčny
svelte
🔄
štíhly
lissome
🔄
krehký
🔄
svižný
🔄
pružný
🔄
poddajný
sinuous
🔄
točitý
🔄
kľukatý
🔄
haditý
🔄
vinúci sa
🔄
krivolaký
🔄
krútiaci sa

Preklad slova svižký použitý vo vete:

“lithesome, ethereal beauty that”


Používanie a aktuálnosť prekladu lithesome:

slovo lithesome