Preklad synchronizer

Preklad slova synchronizer z angličtiny do slovenčiny:


synchronizer
synchronizátor
synchronizačná spojka
synchronizačné zariadenie
synchronizácia


synchronizer synonymá:

synchronizer
🔄
synchroniser
🔄
synchronoscope
🔄
synchroscope

História a aktuálnosť slova synchronizer:

slovo synchronizer