Preklad Tahiťan

Preklad slova Tahiťan zo slovenčiny do angličtiny:


Tahiťan
Tahitian


Používanie a aktuálnosť prekladu Tahitian:

slovo Tahitian