Preklad Talianka

Preklad slova Talianka zo slovenčiny do angličtiny:


Talianka
Italian

Anglický preklad Italian sa používa aj vo význame:

taliančina
Talian
taliansky
talianska
talianske


Preklad slova Talianka použitý vo vetách:

“italian cooking”
“Italian authorities in their”
“in English and Italian”
“and two Italian companies”
“in Italian schools is”


Používanie a aktuálnosť prekladu Italian:

slovo Italian