Preklad Tantalos

Preklad slova Tantalos zo slovenčiny do angličtiny:


Tantalos
Tantalus


Používanie a aktuálnosť prekladu Tantalus:

slovo Tantalus