Preklad Tazmánec

Preklad slova Tazmánec zo slovenčiny do angličtiny:


Tazmánec
Tasmanian


Používanie a aktuálnosť prekladu Tasmanian:

slovo Tasmanian