Preklad tearing

Preklad slova tearing z angličtiny do slovenčiny:


tearing
divoký
slzenie
trhanie

Ako použiť slovo tearing vo vetách:

“room, tearing her hair”
tearing at their clothes”
“means than tearing of”
tearing and led me”
“was tearing at his”


tearing synonymá:

tearing
🔄
watering
🔄
lacrimation
🔄
vehement
🔄
fierce
🔄
lachrymation
🔄
violent
🔄
trigger-happy

História a aktuálnosť slova tearing:

slovo tearing