Preklad tearing

Preklad slova tearing z angličtiny do slovenčiny:


tearing
divoký
slzenie
trhanie

Ako použiť slovo tearing vo vetách:

“first bullet tearing into”
“heard bullets tearing through”
tearing and led me”
tearing into her until”
“a tearing hurry”


tearing synonymá:

tearing
🔄
fierce
🔄
lacrimation
🔄
lachrymation
🔄
violent
🔄
watering
🔄
trigger-happy
🔄
vehement

História a aktuálnosť slova tearing:

slovo tearing