Preklad torso

Preklad slova torso z angličtiny do slovenčiny:


torso
trup
fragment
torzo

Ako použiť slovo torso vo vetách:

torso and powerful shoulders”
“head, torso, legs, arms”


torso synonymá:

torso
🔄
trunk
🔄
body

História a aktuálnosť slova torso:

slovo torso