Preklad touchstone

Preklad slova touchstone z angličtiny do slovenčiny:


touchstone
skúšobný kameň
kritérium
meradlo


touchstone synonymá:

touchstone
🔄
measure
🔄
standard
🔄
criterion

História a aktuálnosť slova touchstone:

slovo touchstone


Asociatívne výrazy:

touchstone
🔄
benchmark
🔄
earned run average
🔄
era
🔄
gpa
🔄
grade point average
🔄
procrustean bed
🔄
procrustean rule
🔄
procrustean standard
🔄
yardstick
🔄
medium of exchange
🔄
monetary system