Preklad tower

Preklad slova tower z angličtiny do slovenčiny:


tower
veža
stožiar
týčiť sa
čnieť
citadela
kastel
pylón

Ako použiť slovo tower vo vetách:

“a church tower
“a control tower
“stay in this tower
“a tower of dust rose above the horizon”
“Gryffindor tower, and when”


tower synonymá:

tower
🔄
predominate
🔄
column
🔄
tugboat
🔄
loom
🔄
pillar
🔄
hulk
🔄
tug
🔄
towboat

História a aktuálnosť slova tower:

slovo tower


Asociatívne výrazy:

tower
🔄
barbacan
🔄
barbican
🔄
beacon
🔄
beacon light
🔄
lighthouse
🔄
pharos
🔄
bell tower
🔄
church tower
🔄
clock tower
🔄
control tower
🔄
high-rise