Preklad tŕň

Preklad slova tŕň zo slovenčiny do angličtiny:


tŕň
barb
mandrel
pike
plug
prick
prickle
shank
spike
spine
spur
sticker
thorn

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

ozub
vetvička
fúz
vinutie okolo krku mníšky
ihla na ostrí pri brúsení
vybaviť
háčik udice
hrot šípu
háčik


barb synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

shaft
🔄
hriadeľ
🔄
tyč
🔄
kopia
🔄
rukoväť
🔄
držadlo
🔄
šachta
slam
🔄
tresknúť
🔄
buchnúť
🔄
úder
🔄
pribuchnúť
🔄
zabuchnúť
🔄
zavrieť
dig
🔄
ryť
🔄
kopať
🔄
vykopať
🔄
drieť
🔄
lopotiť
🔄
dolovať
jibe
🔄
zmeniť
🔄
kryť sa
🔄
posmech
🔄
výsmech
🔄
úštipok
🔄
meniť
gibe
🔄
posmech
🔄
úškľabok
🔄
posmievať sa
🔄
posmešok
arbor
🔄
vreteno
🔄
upínací tŕň
🔄
hriadeľ
🔄
os
spindle
🔄
vreteno
🔄
praslica
🔄
ihlica
🔄
hriadeľ
🔄
os
🔄
riadenie

Preklad slova tŕň použitý vo vete:

“just a barb or”


Používanie a aktuálnosť prekladu barb:

slovo barb


Používanie a aktuálnosť prekladu mandrel:

slovo mandrel