Preklad tumble

Preklad slova tumble z angličtiny do slovenčiny:


tumble
zvaliť sa
vypadnúť
rozpadnúť sa
rútiť sa
pád
kotrmelec
neporiadok
knísať sa
hádzať sa
zostreliť
prevrhnúť sa
rozstrapatiť
spadnúť
robiť kotrmelce
porozhadzovať
spláchnuť
skákať
zletieť
prudko klesnúť
dostať košom
poslať k vode
rozpadať sa
zhodiť
zvaliť
zraziť na zem
vyklopiť
vyhodiť
váľať sa
rozhádzať
zmačkať
hodiť
preháňať
robiť akrobatické kúsky
prevaliť sa cez
hrnúť
náhodou naraziť
konečne pochopiť
náhle prísť na
prispôsobiť sa
klopiť
obracať
čistiť
otĺkať
leštiť v bubne
padnutie
spadnutie
upadnutie
prudký pokles
premet
salto
prevaľovanie
zmätok
halda
hromada
kopa
odokovinovanie
bubnový
hnať sa
pováľať

Ako použiť slovo tumble vo vetách:

“a tumble of shacks by the river”
“Wash in warm water and tumble dry”
“home prices took a tumble
“the rocks tumbled down the hill. The kittens tumbled over each other. The asteroids tumble through space”


tumble synonymá:

tumble
🔄
cotton on
🔄
catch on
🔄
get it
🔄
crumble
🔄
get onto
🔄
topple
🔄
twig
🔄
latch on
🔄
tip
🔄
whirl around
🔄
break down

História a aktuálnosť slova tumble:

slovo tumble


Asociatívne výrazy:

tumble
🔄
pratfall
🔄
wipeout
🔄
flip
🔄
somersault
🔄
somersaulting
🔄
somerset
🔄
summersault
🔄
summerset
🔄
roll
🔄
keel over