Preklad turbine

Preklad slova turbine z angličtiny do slovenčiny:


turbine
turbína
turbínový
turbovrtuľový

Ako použiť slovo turbine vo vete:

“the turbine near town”


História a aktuálnosť slova turbine:

slovo turbine


Asociatívne výrazy:

turbine
🔄
gas turbine
🔄
hydroelectric turbine
🔄
impulse turbine
🔄
reaction turbine
🔄
steam turbine
🔄
wind turbine