Preklad tvorenie predstáv

Preklad slova tvorenie predstáv zo slovenčiny do angličtiny:


tvorenie predstáv
ideation

Anglický preklad ideation sa používa aj vo význame:

predstavivosť
tvorenie ideí


Preklad slova tvorenie predstáv použitý vo vetách:

“Suicidal ideation and behaviours”
“suicidal ideation and behaviour”


Používanie a aktuálnosť prekladu ideation:

slovo ideation