Preklad tvorenie predstáv

Preklad slova tvorenie predstáv zo slovenčiny do angličtiny:


tvorenie predstáv
ideation

Anglický preklad ideation sa používa aj vo význame:

predstavivosť
tvorenie ideí


Preklad slova tvorenie predstáv použitý vo vetách:

“suicidal ideation and behaviour”
“Suicidal ideation and behaviours”


Používanie a aktuálnosť prekladu ideation:

slovo ideation