Preklad tvoriť dvojčatá

Preklad slova tvoriť dvojčatá zo slovenčiny do angličtiny:


tvoriť dvojčatá
twin

Anglický preklad twin sa používa aj vo význame:

dvojník
blíženec
zdvojený
jedno z dvojčiat
dvojčatá
delové dvojča
kryštálové dvojča
paralelná naftárska veža
rovnaký
jeden ako druhý
paralelný


twin synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

matching
🔄
párovanie
🔄
prispôsobenie
🔄
vhodný
🔄
zodpovedajúci
🔄
porovnávanie
🔄
prispôsobovanie
twinned
🔄
narodený z dvojičiek
🔄
zdvojený
🔄
spojený
counterpart
🔄
náprotivok
🔄
pedant
🔄
protiodtlačok
🔄
duplikát
🔄
druhopis
🔄
kópia
similitude
🔄
podobnosť
🔄
prirovnanie
🔄
podobenstvo
parallel
🔄
analógia
🔄
paralelný
🔄
rovnobežný
🔄
rovnobežka
🔄
súbežný
🔄
súbežná
match
🔄
porovnávať
🔄
zodpovedať
🔄
zhodovať sa
🔄
zápas
🔄
športový zápas ()
🔄
zhoda
mate
🔄
partner
🔄
druh
🔄
spáriť sa
🔄
mat
🔄
dávať mat
🔄
kamarát
couple
🔄
pár
🔄
párik
🔄
dvojica
🔄
tanečný pár
🔄
manželský pár
🔄
niekoľko
pair
🔄
pár
🔄
dvojica
🔄
schodište
🔄
nehlasujúci poslanec opačnej strany
🔄
spáriť
🔄
spáriť sa
duplicate
🔄
duplikát
🔄
druhopis
🔄
odpis
🔄
kópia
🔄
presná kópia
🔄
reprodukovať

Preklad slova tvoriť dvojčatá použitý vo vetách:

“a twin bed”
“twin crystals”
“twin sheets”
“twin cities”
“twin sisters”


Používanie a aktuálnosť prekladu twin:

slovo twin